_NEBUDEŠ MÍTI BOHŮ JINÝCH_

Ž 96:5 Kral
Všickni zajisté bohové národů jsou modly, ale Hospodin nebesa učinil.

Jer 50:38 Kral
...nebo země plná jest rytin, a při modlách bláznívají.

Zj 9:20-21
20A přesto se ostatní lidé, kteří v těch pohromách nezahynuli, neodvrátili od výtvorů svých rukou; nepřestali se klanět démonům a modlám ze zlata, stříbra, mědi, kamene i dřeva, které jsou slepé, hluché a nemohou se pohybovat;
21neodvrátili se od svých vražd ani čarování, necudností ani krádeží.