_NOVÝ ČLOVĚK_

2Kor 4:16 Kral
Proto nepolevujeme, ale ačkoli ten náš vnější člověk podléhá zkáze, ten vnitřní se den ode dne obnovuje.