_MILOST_

Žalm 103:8-13
8Hospodin je slitovný a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný;
9nepovede pořád spory, nebude se hněvat věčně.
10Nenakládá s námi podle našich hříchů, neodplácí nám dle našich nepravostí.
11Jak vysoko nad zemí je nebe, tak mohutně se klene jeho milosrdenství nad těmi, kdo se ho bojí;
12jak je vzdálen východ od západu, tak od nás vzdaluje naše nevěrnosti.
13Jako se nad syny slitovává otec, slitovává se Hospodin nad těmi, kdo se ho bojí.   M.P.On je náš Otec

Pláč 3:21-26
21Beru si však k srdci a s důvěrou očekávám
22Hospodinovo milosrdenství, jež nepomíjí, jeho slitování, jež nekončí.
23Obnovuje se každého rána, tvá věrnost je neskonalá.
24„Můj podíl je Hospodin," praví má duše, proto na něj čekám.
25Dobrý je Hospodin k těm, kdo v něho naději složí, k duši, jež se na jeho vůli dotazuje.
26Je dobré, když člověk potichu čeká na spásu od Hospodina.

1Pa 16:34
Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné.

Jonáš 4:2
...Věděl jsem, že jsi Bůh milostivý a plný slitování, shovívavý a nesmírně milosrdný, že tě jímá lítost nad každým zlem.