_SLUŽEBNÍK_

2 Kor 6:3-11
3 V ničem nedáváme žádnou příležitost k pohoršení, aby naší službě nebylo co vytknout,
4 ale ve všem se osvědčujeme jako Boží služebníci: v mnohé vytrvalosti, v souženích, v nedostatcích, v úzkostech,
5 v ranách, ve vězeních, v nepokojích, v pracech, v bděních, v postech,
6 v čistotě, v poznání, v trpělivosti, v laskavosti, v Duchu Svatém, v nepředstírané lásce,
7 ve slově pravdy, v Boží moci; skrze výzbroj spravedlnosti napravo i nalevo,
8 skrze slávu i pohanu, skrze zlou i dobrou pověst; jako bludaři, a přitom pravdomluvní,
9 jako neznámí, a přitom dobře známí, jako umírající, a hle, žijeme, jako trestaní, a přitom nevydávaní na smrt,
10 jako zarmoucení, stále se však radující, jako chudí, avšak obohacující mnohé, jako nic nemající, a přitom všechno vlastnící.
11 Naše ústa jsou otevřena k vám, Korintští, naše srdce je rozšířeno.