_SLUŽBA_

1Kor 12:4-11
4Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž Duch;
5rozdílné služby, ale tentýž Pán;
6a rozdílná působení moci, ale tentýž Bůh, který působí všecko ve všech.
7Každému je dán zvláštní projev Ducha ke společnému prospěchu.
8Jednomu je skrze Ducha dáno slovo moudrosti, druhému slovo poznání podle téhož Ducha,
9někomu zase víra v témž Duchu, někomu dar uzdravování v jednom a témž Duchu,
10někomu působení mocných činů, dalšímu zase proroctví, jinému rozlišování duchů, někomu dar mluvit ve vytržení, jinému dar vykládat, co to znamená.
11To všechno působí jeden a týž Duch, který uděluje každému zvláštní dar, jak sám chce.

Řím 11:29
Vždyť Boží dary a jeho povolání jsou neodvolatelná.