_BUĎ POSVĚCENO JMÉNO TVÉ_

Ez 20:41 (kral.)
S vůní libou laskavě vás přijmu, když vás vyvedu z národů, a shromáždím vás z těch zemí, do nichž jste rozptýleni byli, a tak posvěcen budu v vás před očima těch národů.