POKOJ


Mt 10:11-13
11Když přijdete do některého města nebo vesnice, vyptejte se, kdo z nich je toho hoden; u něho zůstaňte, dokud nebudete odcházet.
12Když vstoupíte do domu, řekněte: ‚Pokoj vám.‘
13A budou-li toho hodni, ať na ně přijde váš pokoj. Nebudou-li toho hodni, ať se váš pokoj vrátí k vám.

1Pt 3:11
...hledej pokoj a usiluj o něj.

Luk 19:41-42
41Když už byl blízko a uzřel město, dal se nad ním do pláče
42a řekl: „Kdybys poznalo v tento den i ty, co vede k pokoji! Avšak je to skryto tvým očím.