_LÁSKA_

1Jan 4:8
Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska.

Jer 31:3
Hospodin se mi ukázal zdaleka: „Miloval jsem tě odvěkou láskou, proto jsem ti tak trpělivě prokazoval milosrdenství.

1Jan 4:19
My milujeme, protože Bůh napřed miloval nás.

Jan 15:13-14
Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele.

1Pa 16:34
Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné.

Jon 4:2
...Věděl jsem, že jsi Bůh milostivý a plný slitování, shovívavý a nesmírně milosrdný, že tě jímá lítost nad každým zlem.