_OVOCE_


Luk 6:43-45
43Dobrý strom nedává špatné ovoce a špatný strom nedává dobré ovoce.
44Každý strom se pozná po svém ovoci. Vždyť z trní nesklízejí fíky a z hloží hrozny.
45Dobrý člověk z dobrého pokladu svého srdce vydává dobré a zlý ze zlého vydává zlé. Jeho ústa mluví, čím srdce přetéká.