_PEKLO_

Luk 16:22-26
22I umřel ten chudák a andělé ho přenesli k Abrahamovi; zemřel i ten boháč a byl pohřben.
23A když v pekle pozdvihl v mukách oči, uviděl v dáli Abrahama a u něho Lazara.
24Tu zvolal: ‚Otče Abrahame, smiluj se nade mnou a pošli Lazara, ať omočí aspoň špičku prstu ve vodě a svlaží mé rty, neboť se trápím v tomto plameni.‘
25Abraham řekl: ‚Synu, vzpomeň si, že se ti dostalo všeho dobrého už za tvého života, a Lazarovi naopak všeho zlého. Nyní on se tu raduje, a ty trpíš.
26A nad to vše jest mezi námi a vámi veliká propast, takže nikdo - i kdyby chtěl - nemůže přejít odtud k vám ani překročit od vás k nám.‘