_OTEC_

Jan 20:17
...Ale jdi k mým bratřím a pověz jim, že vystupuji k Otci svému i Otci vašemu a k Bohu svému i Bohu vašemu."

Mt 23:9
A nikomu na zemi nedávejte jméno ‚Otec‘: jediný je váš Otec, ten nebeský.

Luk 12:29-32
29A neshánějte se, co budete jíst a co pít, a netrapte se tím.
30Po tom všem se shánějí lidé tohoto světa. Váš Otec přece ví, že to potřebujete.
31Vy však hledejte jeho království a to ostatní vám bude přidáno.
32Neboj se, malé stádce, neboť vašemu Otci se zalíbilo dát vám království.