BŮH

1Pt 1:3

Všecko, čeho je třeba k zbožnému životu, darovala nám jeho božská moc, když jsme poznali toho, který nás povolal vlastní slávou a mocnými činy.


Gal 5:16

Ale pravímť: Duchem choďte, a žádosti těla nevykonáte.


Žalm 19:8-11

8Hospodinův zákon je dokonalý, udržuje při životě. Hospodinovo svědectví je pravdivé, nezkušený jím zmoudří.
9Hospodinova ustanovení jsou přímá, jsou pro radost srdci. Hospodinovo přikázání je ryzí, dává očím světlo.
10Hospodinova bázeň je čistá, obstojí navždy. Hospodinovy řády jsou pravda, jsou nejvýš spravedlivé,
11nad zlato vzácnější, nad množství ryzího zlata, sladší než med, než včelí med z plástve.